Årsplan…

HVERDAGSMOTION: 

TIRSDAG aften

Hver tirsdag kl. 18:30 fra Ellemarkskolen, Gymnasievej.

Hele året, undtagen juli måned.

Vi går i tre hold ca. 5, 7 og 10km, i forskellige tempi med hver sin turleder. Ofte er der også en tur på 3km. 

ONSDAG formiddag

I perioden september til sidst i april er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der fire hold, ca. 3, 4, 6 og 8km. Hver med sin turleder.

SOMMER motion, formiddag

I perioden 1. maj til sidst i august er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der 3 hold: 3km, 5km og 10km. Hver med sin turleder.


Der udover er der følgende arrangementer i 2020:

7. og 8. marts Vi tertur ved Køge. Start fra Ellemarkskolen i Køge

Påskevandring, mandag den 13. april… Start fra Solrød gamle skole

Klintevandring den 9. august. Start fra Stevns Fyr.

Østsjællandsmarch, den 6. september. Start fra Ellemarkskolen i Køge.           

Nytårstravetur, tirsdag, den 31. december…