Årsplan…

HVERDAGSMOTION: 

TIRSDAG aften

Hver tirsdag kl. 18:30 fra Ellemarkskolen, Gymnasievej.

Hele året, undtagen juli måned.

Vi går i tre hold ca. 5, 7 og 10km, i forskellige tempi med hver sin turleder. Ofte er der også en tur på 3km. 

ONSDAG formiddag

I perioden september til sidst i april er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der fire hold, ca. 3, 4, 6 og 8km. Hver med sin turleder.

SOMMER motion, formiddag

I perioden 1. maj til sidst i august er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der 3 hold: 3km, 5km og 10km. Hver med sin turleder.


Der udover er der følgende arangementer i 2019:

Påskevandring, mandag den 22. april… 

Madpakketur til Dyrehaven i bus, søndag den 2. juni…   

Aften ture: De 6 Glemte kæmper….

mandag, den 20. maj.

Madpakketur den 22. juni.

Klintevandring den 11. august.

Østsjællandsmarch, den 8. september                             

Julemærkemarch, den 1. december

Nytårstravetur, tirsdag, den 31. december…