HVERDAGSMOTION:

tirsdag
aften

Hver tirsdag kl. 18:30 fra Ellemarkskolen, Gymnasievej.

Hele året, undtagen juli måned.

Vi går i tre hold ca. 5, 7 og 10km, i forskellige tempi med hver sin turleder. Ofte er der også en tur på 3km.

ONSDAG formiddag

I perioden september til sidst i april er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der fire hold, ca. 3, 4, 6 og 8km. Hver med sin turleder.

SOMMER motion, formiddag

I perioden 1. maj til sidst i august er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der 3 hold: 3km, 5km og 10km. Hver med sin turleder.

 


Der udover er der følgende arangementer i 2019:      
        

Påskevandring, mandag den 22. april… 

Madpakketur til Dyrehaven i bus, søndag den 3. juni...   

Aften ture: De 6 Glemte kæmper....

 

mandag, den 29. april.
mandag, den 6. maj. 
mandag, den 20. maj.

Madpakketur den 22. juni.

Klintevandring den 11. august.

Østsjællandsmarch, den 8. september                             

Julemærkemarch, den 1. december

Nytårstravetur, tirsdag, den 31. december…