Planen fremover er:

HVERDAGSMOTION:

tirsdag
aften

Hver tirsdag kl. 18:30 fra Ellemarkskolen, Gymnasievej.

Hele året, undtagen juli måned.

Vi går i tre hold ca. 5, 7 og 10km, i forskellige tempi med hver sin turleder. Ofte er der også en tur på 3km.

ONSDAG formiddag

I perioden september til sidst i april er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der fire hold, ca. 3, 4, 6 og 8km. Hver med sin turleder.

SOMMER motion, formiddag

I perioden 1. maj til sidst i august er der motionstur hver onsdag kl. 10:00 fra Atletikhuset, Stensbjergvej, indgang, C. Her er der 3 hold: 3km, 5km og 10km. Hver med sin turleder.


Der udover er der følgende arangementer i 2018:      

Køge Åsti Vandring, søndag, den 28. januar...     

Vintertur ved Køge, lørdag, den 3. og søndag, den 4. marts...          

Påskevandring, mandag den 2. april… 

Madpakketur til Dyrehaven i bus, søndag den 3. juni...   

Klintevandring, søndag, den 12. august…                              

Østsjællandsmarch, søndag, den 2. september…

Nytårstravetur, mandag, den 31. december…