NET CAFE'

Køge Vandreforenings NET CAFE'

Den 13. marts var første dag på Køge Vandreforenings Net Cafe’. Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi ’legede’ med computer. Der kom 11, så med egne computere og de 3 computere vi havde lånt gik det, nogen sad sammen to og to. Alle øvede sig på hver sit og blev inspireret af hinanden. Ind imellem var der også tid til en kop kaffe.
Underviserne, Niels, Lykke og Lene havde da også nok at gøre, da ikke alle maskiner opførte sig lige pænt. Sådan nogle computere har sommetider deres eget liv – eller er det mon ’en fejl 40’ – det kunne også være kludder i nettet.