Rettelse… Onsdagsmotion slutter den 11. december med gratis kaffe og klejner, og ikke den 18. december, som skrevet i Klubnyt.

Arrangementer i dato orden

Nytårstravetur

Holdtilmelding til Havfruemarchen.